Slovník pojmov o hre ruleta

Slovník pojmov o hre ruleta

2018-01-21 06:50:51 - Braňo "Ace"

Myslíte si že rozumiete všetkým výrazom a pojmom používaným pri hraní rulety? Utvrďte si význam jednotlivých slov v našom slovníku rulety s viac ako 100 zaužívanými výrazmi.

A

 • Americká ruleta – špecifický typ rulety. V tomto prípade má koleso rulety 38 polí. Okrem klasických čísiel je na ňom aj dvojitá 0, teda políčko 00.
 • American wheel – koleso americkej rulety. Má 38 polí s dvoma nulani (políčkami 0 a 00).

B

 • Backtrack – vonkajšia dráha rulety. Díler na nej roztáča guličku (Ball).
 • Ball – Gulička, ktorú díler vhadzuje do kolesa rulety a jej pozícia po dokrútení kolesa určuje výhru. Správne sa vhodí tak, aby išla proti smeru hodinových ručičiek, zatiaľ čo koleso sa krúti v smere ručičiek.
 • Biased wheel – vadné koleso. Ak niektoré čísla padajú viac ako iné, zvykne sa hovoriť o biased wheel, vadnom kolese.
 • Biased numbers – často sa opakujúce čísla, v dôsledku vady kolesa.
 • Big number – číslo, ktoré padá častejšie, ako je štatisticky prípustné, môže byť indikátorom biased wheel.
 • Black action – označuje stávku čiernymi žetónmi.
 • Blacks – čierne žetóny.
 • Black bet – stávka na čiernu farbu.
 • Bottom track – vnútorná dráha kolesa rulety, z ktorej gulička následne padá do výherného políčka.

C

 • Capping a bet – porušenie pravidiel pri ktorom je na výhernej stávke vedome umiestnených viac žetónov.
 • Carré – Francúzsky výraz pre corner bet. Stávku na 4 čísla súčasne.
 • Casino Edge (House Edge) – výhoda kasína, ktorá udáva aká veľká je výhoda kasína oproti hráčovi. Čím je vyššia, tým menšiu štatistickú šancu máte na výhru. Európska ruleta má Casino Edge 2,70 % (vďaka jednej 0), americká ruleta už má hodnotu house edge 5,26 % (má totiž 2 nuly).
 • Combination bet – stávka jedným alebo viacerými žetónmi na dve alebo viac čísiel.
 • Colonne – francúzsky výraz pre Column Bet, stávku na jeden z troch stĺpcov rulety.
 • Cold table – slangové označenie stola, na ktorom hráči prehrávajú.
 • Column bet – Stávka na jeden zo stĺpcov rulety. V jednom stĺpci sa nachádza 12 čísiel.
 • Corner bet – Stávka na 4 čísla súčasne, umiestnením žetónu do priesečníka týchto čísiel.
 • Croupier – Francúzsky výraz pre krupiéra (dílera) rulety.

D

 • Dealer – zamestnanec kasína, ktorý sa stará o chod rulety, prijíma stávky a roztáča koleso.
 • Derniere – francúzsky výraz pre stávku na tretí tucet (čísla 25 až 36).
 • Double Row – alebo tiež Six number bet, stávka na 6 čísiel v dvoch riadkoch pod sebou.
 • Double Zero – Dvojitá nula. Nachádza sa iba na americkej rulete.
 • Double Zero Wheel – koleso americkej rulety.
 • Douzaine – francúzsky výraz pre Dozen bet. Stávka na tucet, teda na dvanásť po sebe idúcich čísiel na stole naraz, napr. (1 až 12).
 • Dozen bet – pozri Douzaine.

E

 • En Plein – francúzsky výraz pre stávku na jedno číslo.
 • En Prison – špeciálne pravidlo, ktoré sa v niektorých hrách uplatňuje vtedy, ak pri even stávke (čierna/červená, párne/nepárne) padne 0. Pri aplikácii pravidla má hráč na výber, buď prichádza o polovicu svojej stávky alebo stávku ponechá nezmenenú do ďalšieho kola. V prípade, že aj v nasledujúcom kole padne 0, hráč prichádza o celú stávku. Pravidlo totiž nie je možné aplikovať dvakrát po sebe.
 • European roulette – Najčastejšie hrávaný typ rulety s 37 číslami. Obsahuje iba jednu 0 a teda je pre hráčov výhodnejšia ako americký variant rulety.
 • Even bet – stávka na to, že v nasledujúcom spine padne párne číslo. (0 a 00 sa nepočítajú).
 • Even money – stávky pri ktorých je výplatný pomer 1:1, teda stávy na farbu, párne/nepárne atď.

F

 • Fair game – hra pri ktorej ani jedna zo strán (hráč/kasíno) nemá výhodu. Ruleta k fair game hrám nepatrí.
 • Five number bet – špeciálna stávka, ktorú je možné staviť iba v americkej rulete. Ide o spoločnú stávku na čísla 0, 00, 1, 2 a 3. Pri tejto stávke je casino edge na úrovni 7,89 %.
 • Flat bettor – prezývka pre hráča, ktorý neustále stávkuje na tie isté čísla.
 • French roulette (Francúzska ruleta) – podobná ako európska ruleta. Má jednu 0 a niekoľko malých špecifických pravidiel, napr. La partage.
 • Free spin – voľné zatočenie, teda možnosť zatočiť ruletu bez vkladu.

G

 • Golden numbers (Zlaté čísla) – podobne, ako pri Biased numbers ide o čísla, ktoré v dôsledku vady kolesa padajú častejšie, ako je štatisticky pravdepodobné.
 • Greens – zelené žetóny.

H

 • High bet – Stávka na vrchných 18 čísiel (19 až 36).
 • High Low bet – Stávka buď na spodných 18 čísiel (1 až 18) alebo na vrchných 18 čísiel (19 až 36).
 • Hoca – jedna z prvých verzií hry podobnej rulete.
 • Hot table (Horúci stôl) – Takto sa označuje stôl, za ktorých sa hráčom darí vyhrávať.
 • House Edge – platí to čo pri Casino Edge.

I

 • Impair – francúzsky výraz pre stávku na nepárne čísla.
 • Inside bet – opak outside bet. Ide o vnútorné stávky, ktoré sa vykonávajú v číselnej časti ruletového stola, napr. split, straight, line, corner bet.

L

 • La Partage – pravidlo používané najmä vo Francúzskej rulete, podobné pravidlu En prison. Umožňuje hráčovi, v prípade, že v danom kole padla 0, vybrať polovicu svojej stávky, pričom však nemôže nechať druhú polovicu, ako ďalšiu stávku, ale táto polovica prepadá v prospech kasína.
 • Layout – herné plátno stola, na ktorom hráči vyznačujú svoje stávky.
 • Low bet (Manque) – stávka na spodných 18 čísiel (1 až 18).

M

 • Manque (Low bet) – francúzsky výraz pre stávku na spodných 18 čísiel (1 až 18).
 • Moyenne – francúzsky výraz pre stávky na druhý tucet (čísla 13 až 24).

N

 • Negative progression – označuje tie ruletové systémy, v ktorých hráči navyšujú svoje stávky po prehre (Fibonacci, Martingale).
 • Nickel – 5 dolárový/eurový žetón.
 • Noir – francúzky výraze pre Black bet, teda pre stávku na čiernu farbu.

O

 • Odd bet – stávka na to, že v nasledujúcom spine padne nepárne číslo.
 • Outside bet – Stávky, ktoré sú vykonávané mimo číselnej časti ruletového stola. Napr. stávky na farbu, párna/nepárna atď.
 • Orphelins – francúzsky výraz, ktorý v preklade znamená siroty. Ide o stávku, kedy hráč staví na čísla, ktoré sú na kolese rulety vedľa seba, no na stole sú od seba veľmi vzdialené.

P

 • Pair – francúzsky výraz pre stávku na párne čísla. (mimo 0 a 00).
 • Passé (High bet) – francúzsky výraz pre stávku na vrchných 18 čísiel (19 až 36).
 • Past posting – pozri Capping a bet.
 • Pay Out – hráčove výhry, ktorými sa dostal do plusu.
 • Pinching – označuje podvodné správanie, kedy hráč odstráni svoje prehraté stávky zo stola.
 • Plain – stávka na jedno číslo.
 • Player clocking – sledovanie iného hráča so snahou napodobniť jeho stávky a vyhrať.
 • Positive progression (Pozitívna progresia) – označuje ruletové systémy, kde sa stávka zvyšuje po výhrach.
 • Premiere – francúzsky výraz pre stávku na prvý tucet (1 až 12).

Q

 • Quarter bet (Square bet) – označuje stávku na 4 čísla naraz.
 • Quatre – francúzsky výraz pre quarter/square bet.

R

 • Red bet – stávka na červenú farbu.
 • Red Black bet – Označuje stávky buď na červenú (18 čísiel) alebo čiernu (18 čísiel) farbu.
 • Reds – červené žetóny, pozri aj Nickel.
 • Rien ne vas plus – francúzsky výraz pre koniec stávok.
 • Rouge – francúzsky výraz pre stávku na červenú farbu.
 • Roulette chips – ruletové žetóny.
 • Roulette strategy – ruletová stratégia. Ide zväčša o špecifické metódy používané hráčmi pre zvýšenie svojej šance na výhru.
 • Roulette system – ruletový systém, podobné ako ruletová stratégia. Slúži na zvýšenie šance hráča na výhru.
 • Roulette wheel – koleso rulety. Býva v rôzne, v závislosti na tom, aký typ rulety hráte. Európska a Francúzska ruleta majú na kolese 37 čísiel (0, 1 až 36) a Americká ruleta má 38 čísiel (0, 00 a 1 až 36). Roztočením kolesa a vhodením guličky sa začína nový spin.
 • Row bet – stávka na riadok, nazýva sa aj Street bet.

S

 • Signature – „voľné“ roztočenie rulety slúžiace hráčom k určeniu budúcich výherných stávok.
 • Single number bet (Straight up bet) – stávka na jedno číslo.
 • Single zero wheel – koleso európskej a francúzskej rulety, obsahuje iba jednu 0.
 • Single zero roulette – Európska/Francúzska ruleta.
 • Six Line bet (Six number bet) – Stávka na niektoré zo šestice vedľa seba ležiacich čísiel v dvoch riadkoch pod sebou (napr. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
 • Sixaine – francúzsky výraz pre six number bet.
 • Spin – jedno kolo rulety, začína vhodením guličky do kolesa a končí uzatvorením stávok pre ďalšie kolo.
 • Split bet – Stávka na dve čísla súčasne.
 • Square bet – pozri Corner bet alebo quarter bet.
 • Stack – 20 ruletových žetónov. Stacky pomáhajú zamestnancom rýchlejšie počítať žetóny pri hraní.
 • Straight up bet – pozri Single number bet.
 • Street bet – stávka na tri čísla v riadku na ruletovom stole. Pozri Row bet.

T

 • Three number bet (Three number bet) – pozri Street bet.
 • Tiers du Cylinder – francúzsky preklad výrazu „tretí valec“. Stávka na čísla, ktoré sú na kolese oproti 0. Zahŕňa čísla od 27 až po 33, vrátane týchto dvoch.
 • Twelve number bet (Twelve number bet) – pozri Column bet.
 • Two number bet (Two number bet) – pozri Split bet.

V

 • Voisins du Zero – francúzsky výraz znamená „susedia nuly“. Zahŕňa až 17 čísiel, ktoré susedia s nulou. Na kolese sa nachádzajú v rozpätí medzi číslami 22 až 25, vrátane týchto dvoch čísiel.

W

 • Wager requirements – udáva, koľkokrát musí hráč pretočiť bonus, aby si mohol vybrať výhru.
 • Wheel – koleso rulety, pozri Roulette wheel.
 • Wheel head (Wheel head) – časť kolesa rulety, v ktorej sa nachádzajú políčka s číslami.
 • Wheel roller – dealer alebo krupiér.
 • Wheel Clocking – technika pri ktorej sa hráč snaží vysledovať výsledok roztočenia spinu a s pomocou napr. elektrických zariadení určiť, kde sa gulička na kolese zastaví.

Z

 • Zero – zelené políčka na rulete. V Európskej rulete je to 0, v Americkej rulete ide o čísla 0 a 00.
 • Žetón – slúžia na určenie hodnoty, ktorú si želáte staviť na konkrétnu stávku.

(sledujte nás, slovník postupne dopĺňame)

Vyskúšajte obľúbené hry zadarmo
Roulette Diamonds VIP Ruleta EASIT Hraj
Roulette Platinum Ruleta EASIT Hraj
Roulette Ultimate Ruleta EASIT Hraj

Pri používaní tejto stránky sa využívajú cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu obsahu. Používaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies tak ako je uvedené v našich Pravidlách používania cookies.

Súhlasím